Inför Årsmötet 2017

/
Styrelsen meddelar att nu finns förslaget på de nya stadgarna…