SMHF Auktion

/
Den årliga auktionen till förmån av Svenska Modellhästföreningen…