Fotoshowtåget

Fotoshowståget 2019

Välkommen till Fotoshowståget 2019, en serie fotoshower i föreningens regi. Showerna är kvalande till Riks och samma hästar har möjlighet att bli bedömda av olika domare. Noviserna deltar i sin egen avdelning förutom den öppna. Föreningen har tagit fram prisrosetter speciellt för denna show och Bästa Novis vinner ett diplom plus en stablemate.

– Fotoshowståget är endast öppet för SMHF medlemmar

– Max 40 modeller/medlem samt 10 Fantasymodeller/medlem

– Noviser får visa ytterligare 10 modeller i en egen avdelning (novisregler gäller)

– Varje deltagare får lägga till bilder upp till maxantal under året och därefter endast ta bort modeller som tex blivit sålda, ej byta ut några bilder

Datum/Domare/Sista anmälan

15 april – Camilla Jönsson – 2 april

15 maj – Rebekka Miettinen – 2 maj

15 juni – Pernilla Nilsson – 2 juni

15 sep – Anne-Li Mell – 2 sep

15 okt – Susannah Thyni – 2 okt

15 nov – Agnetha Göthe – 2 nov

Anmälan

Maila dina foton till smhffotoshowsgrupp@yahoogroups.com

Ange i varje bildfil modellens namn, ras, kön, modell samt ägare. Felaktiga uppgifter kan inte ändras när jag väl lagt upp bilden i albumet.

Avgift

100 kr för hela året – 8 shower (inkl. FotoshowsSpecialen)

Noviser deltar i en egen avdelning utan extra kostnad

Avgiften betalas till föreningens konto Pg 63 66 86-8

Ange Showtåg samt för- och efternamn

Spara