Styrelsen för 2016 hälsa alla medlemmar välkomna till årsmötet 2017-03-11.

Valberedningens förslag till Styrelse 2017

Ordförande: Ulrike Ostermann
Ledamöter:
Jennie Waltersson (2 år)
Tina Melin (1 år)
Angelina Svensson (1-2 år)
Eleonora Persson (1-2 år)

(Patricia Lawson och Pernilla Nilsson sitter kvar sitt andra år som ledamöter.)

Suppleanter:
Jessica Roskvist
Tina Melin
Eleonora Persson
Ungdomsrepresentant: Vican Hillman.

Valberedning: Katarina Larsson.

Revisor: Ulrika Bohlin
Revisors suppleant: ?

Förslag till nya stadgar

Under mötet kommer vi att ta upp ett förslag till nya stadgar för föreningen.
Ni kan läsa förslaget här: Svenska Modellhästföreningen – Förslag till nya Stadgar 2017_RevisionA

Proposition – MHN i PDF

Vi kommer också att behandla och rösta om ett förslag från styrelsen gällande möjligheten att få MHN i PDF-fil.
Ni kan läsa propositionen här: Proposition – MHN i PDF_A

Mvh
Styrelsen 2016