Styrelse och arbetsgrupper

SMHF består, förrutom av en styrelse, av flertal olika arbetsgrupper som gör olika aktiviteter i föreningen.

Är du osäker vem du ska kontakta? Maila till info@modellhastar.se så hjälper vi dig att hitta rätt person!

Styrelse 2018

Ordförande: Pernilla Nilsson, ordforande@modellhastar.se
Vice Ordförande: vakant, viceordforande@modellhastar.se
Sekreterare: Ulrike Ostyermann, sekreterare@modellhastar.se
Kassör: Patricia Lawson,
kassor@modellhastar.se
Ledamot: Jennie Olsson Waltersson
Ledamot: Jessica Roskvist
Ledamot: Angelina Svensson
Ungdomsledamot: Eleonora Persson
Suppleant: Katarina Larsson
Suppleant:Rebekka Miettinen

Du kan kontakta hela Styrelsen genom att maila till styrelsen@modellhastar.se

Riksgrupperna 2017

Riksgruppen: Pernilla Nilsson, Sophie Nordström och Ulrika Bohlin
Du kan kontakta hela Riksgruppen genom att maila till riksgruppen@modellhastar.se

Kvalkortsansvarig: Patricia Lawson, kvalkortsansvarig@modellhastar.se
Kvalkortsgruppen:
Patricia Lawson
Du kan kontakta hela Kvalkortsgruppen genom att maila till kvalkortsgruppen@modellhastar.se

Fotoshowgruppen: Patricia Lawson
Du kan kontakta hela Fotoshowsgruppen genom att maila till fotoshowsgruppen@modellhastar.se

Marknadsföringsgruppen 2017

Marknadsföringsgruppen: Ulrike Ostermann och Katarina Larsson
Ansvarig utgivare: Katarina Larsson

Du kan kontakta hela Marknadsföringsgruppen genom att maila till marknadsforing@modellhastar.se

Medlemsposterna 2017

Medlemsansvarig: Ulrike Ostermann, medlemsansvarig@modellhastar.se
Fadderansvarig (inkl. för show och föräldrar): Anne-Li Mell, fadder@modellhastar.se

Valberedning 2018

Sammankallande: Susannah Thyni
Ledamot: Tina Melin

Du kan kontakta hela Valberedningen genom att maila till valberedningen@modellhastar.se

Webbgruppen 2018

Webbredaktion: Marie Bååth, Tai Lenke Enarsson och Rebekka Miettinen
Ansvarig utgivare: Katarina Larsson
Tekniskt ansvarig: Cecilia Engdahl, webmaster@modellhastar.se
Sociala Medier ansvarig: Angelina Svensson

Du kan kontakta hela Webbgruppen genom att maila till webbgruppen@modellhastar.se

Modellhästnytt 2017

Redaktör: Katarina Larsson, redaktor@modellhastar.se
Redaktion: Angelina Svensson, Jennifer Novak
Layout: Cecilia Engdahl
Tryck och utskick: Anne-Li Mell
Ansvarig utgivare: Katarina Larsson

Du kan kontakta hela Redaktionen genom att maila till redaktion@modellhastar.se

Övriga Poster 2017

Shopansvarig: Patricia Lawson
shop@modellhastar.se
Auktionsansvarig: Patricia Lawson, auktion@modellhastar.se
Registersamordnare: Rebekka Miettinen, registersamordnare@modellhastar.se