Om Riks

Riksutställningen är en nationell utställning som har arrangerats av Svenska Modellhästföreningen sedan 1990. Utställningen brukar normalt hållas i slutet på året och platsen alternerar varje år för att ge fler medlemmar chansen att deltaga. Riks har tidigare haft fyra olika riks, Öppna Riks, Novisriks, Performanceriks och Fantasyriks, men år 2018 så slogs Novisriks och Fantasyriks in i Öppna Riks. Arrangören har också möjlighet att hålla en extra show samtidigt, exempelvis en för övriga djur.

Öppna Riks

Denna show är öppen för alla medlemmar, veteraner och noviser. De modellhästar som tillåts deltaga är de som har kvalats in under de senaste två åren. En modell kvalar genom att bli placerad som 1:a eller 2:a (inom sin klass) på en liveshow eller som champion/reserv på en fotoshow. Som en liten bonus är det tillåtet att anmäla några extra modeller som inte har kvalat, till exempel om man har några debutanter med sig. Öppna Riks bedöms av en domare per klass som delar ut poäng, olika för varje klass då det inte är tillåtet att bedöma en modell som man äger eller har gjort om. Klasser delas in enligt championat och sedan klasser inom championatet. Klasserna kan delas upp i raser, kön eller modelltyp (som till exempel OF, CM, Resin).

Performanceriks

Denna show är öppen för alla medlemmar, veteraner och noviser. För denna show finns det inget krav på kval. Performanceriks bedöms av två domare som jobbar i par och bedömningsgrunderna är hästen (skall vara ändamålsenlig och behöver ej vara perfekt för rasen/typen/exteriören), utrustning (tillpassning), docka  och scenario (tanke bakom, ändamålsenlighet). Championaten är indelade i tre kategorier, engelskt, western och övrigt. I Performanceriks finns ett maxantal på 10 bidrag.

Nedan: Sun’s Gum Ball, Performance Riks Best in Show 2011