Om Riks

Riksutställningen är en nationell utställning som har arrangerats av Svenska Modellhästföreningen sedan 1990. Utställningen brukar normalt hållas i slutet på året och platsen alternerar varje år för att ge fler medlemmar chansen att deltaga. Riks har fyra divisioner, Öppna Riks, Novisriks, Performanceriks och Fantasyriks. Arrangören har också möjlighet att hålla en extra show samtidigt, exempelvis en för övriga djur.

Öppna Riks

Denna show är öppen för alla medlemmar, veteraner och noviser. De modellhästar som tillåts deltaga är de som har kvalats in under de senaste två åren. En modell kvalar genom att bli placerad som 1:a eller 2:a (inom sin klass) på en liveshow eller som champion/reserv på en fotoshow. Som en liten bonus är det tillåtet att anmäla 3 modeller som inte har kvalat. Öppna Riks bedöms av en domare per klass som delar ut poäng, olika för varje klass då det inte är tillåtet att bedöma en modell som man äger eller har gjort om. Klasser delas in enligt championat, undergrupper inom championatet, raser, kön eller modelltyp (som till exempel OF, CM, Resin).

Novisriks

Denna show är enbart öppen för medlemmar som är noviser. För denna show finns det inget krav på kval, dock finns det vissa begränsningar (för mer information se Reglementet). Novisriks hålls parallellt med den öppna showen. Novisriks bedöms av en enväldig domare, samma domare bedömer alla klasserna. Klassindelning och championat är samma som för den öppna showen.

Performanceriks

Denna show är öppen för alla medlemmar, veteraner och noviser. För denna show finns det inget krav på kval. Performanceriks bedöms av två domare som jobbar i par och bedömningsgrunderna är hästen (skall vara ändamålsenlig och behöver ej vara perfekt för rasen/typen/exteriören), utrustning (tillpassning), docka  och scenario (tanke bakom, ändamålsenlighet). Championaten är indelade i tre kategorier, engelskt, western och övrigt. I Performanceriks finns ett maxantal på 10 bidrag.

Fantasyriks

Denna show är öppen för alla medlemmar, veteraner och noviser. Nuvarande behöver modeller ej kvala till Fantazyriks, dock delas Rikskort ut till fantazymodeller. Fantasyriks bedöms av två domare som jobbar i par och bedömningsgrunderna är modellens uppfyllande av angiven typ, skick/arbete och utstrålning. Championaten är indelade i fyra kategorier, Decorators, Behornade, Bevingade (även om de också har horn) och Övriga.

Med att hästen uppfyller angiven typ innebär att en decorator får inte ha en normal hästfärg; en behornad häst måste ha (minst) ett horn; en bevingad häst måste ha vingar och de övriga
måste ha något som skiljer dem från en realistisk häst.
Om rasstandard för en ras bifogas får denna även användas som grund för specifik modells bedömning.