Om Riks

Riksutställningen är en nationell utställning som har arrangerats av Svenska Modellhästföreningen sedan 1990. Utställningen brukar normalt hållas i slutet på året och platsen alternerar varje år för att ge fler medlemmar chansen att deltaga.

Öppna Riks
Denna show är öppen för alla medlemmar, veteraner och noviser. Noviser tävlar automatiskt i en egen division med egna championtitlar. De modellhästar som tillåts deltaga är de som har kvalats in under de senaste två åren. En modell kvalar genom att bli placerad som 1:a eller 2:a (inom sin klass) på en liveshow eller som champion/reserv på en fotoshow. Som en liten bonus är det tillåtet att anmäla några extra modeller som inte har kvalat, till exempel om man har några debutanter med sig. Klasser delas in enligt championat och sedan klasser inom championatet. Klasserna kan delas upp i raser, kön eller modelltyp (som till exempel OF, CM, Resin).

Fantasy-riks
Denna show är öppen för alla medlemmar, veteraner och noviser. Noviser tävlar automatiskt i en egen division med egna championtitlar. För denna show finns det inget krav på kval.I fantasy ställer vi ut allt som inte är verklighetsbaserat, till exempel enhörningar, bevingade hästar, hästar med orealistiska färger (så kallade decorators) och ja, i princip vad som helst som man kan komma på. Kom ihåg att din modell INTE behöver vara ”hästformad”. Detta är en fantasyshow så allt är tillåtet.

Performanceriks
Denna show är öppen för alla medlemmar, veteraner och noviser. För denna show finns det inget krav på kval. Bedömningsgrunderna är hästen (skall vara ändamålsenlig och behöver ej vara perfekt för rasen/typen/exteriören), utrustning (tillpassning), docka och scenario (tanke bakom, ändamålsenlighet). Championaten är indelade i tre kategorier, engelskt, western och övrigt. I Performanceriks finns ett maxantal på 10 bidrag.