Välkommen till SMHF:s Riksutställning för Performance i Ravlunda lördagen den 24 oktober 2020

Sista anmälningsdag: 4 oktober (efteranmälning tas EJ emot)

Arrangör: Riksgruppen och Patricia Lawson

Lokal: Ravlunda skola, Ravlunda

Starttid: 09.00

I samband med Svenska Modellhästföreningens årliga Riksutställning, så hålls ett eget Riks för performance.

Utställningen startar klockan 09.00. Då ska alla modeller vara påklädda, monterade och klara. Lokalen öppnar klockan 07.00, så kom i god tid om du har mycket att sätta ihop.

Anmälan
Anmälan sker via en särskild blankett som finns på Svenska Modellhästföreningens hemsida. Den ska skickas till Patricia Lawson (patricialawson1@hotmail.com) via mejl eller som utskrift med vanlig post. Kontakta arrangören om du vill ha en utskrift av blanketten hemskickad, men tänk på att göra det i god tid innan sista anmälningsdatum.

Antal bidrag
Man får anmäla max 10 bidrag till Performance Riks.

Avgift
Avgiften är 150 kronor för veteran och 50 kronor för novis. Avgiften ska vara insatt på föreningens konto senast den 4 oktober (Plusgiro 63 66 86-8, Svenska Modellhästföreningen).
Utställare som bor utanför Sverige kan betala på plats. Anmälan/inbetalning är bindande och återfås endast mot läkarintyg.
OBS! Anmäler du till båda Riksshowerna blir det paketpris. Se inbjudan till Öppna Riks.

Championat och klassindelning
Det kommer att finnas klasser för alla typer av uppsättningar, så håll inte tillbaka kreativiteten utan använd din fantasi. Även modeller med fastskulpterad utrustning kan delta i performance.

Gällande championat är:
1) Engelskt
2) Körning
3) Western
4) Kostym och scenario/diorama

Bedömning
Bedömning kommer att ske genom att två domare dömer tillsammans och skriver kritik på alla deltagare.

Donationer
Vi tar mycket tacksamt emot donationer. Stort som smått  – ALLT är välkommet! Gärna med anknytning till performance.

 

Kontakt/arrangör:

Patricia Lawson (patricialawson1@hotmail.com)

Anmälningsblankett-Performence

För övrig information, se inbjudan till den Öppna Riksutställningen.