Rikskort

[av_one_full first av_uid=’av-5ont4c’]

[av_heading heading=’Rikskort’ tag=’h2′ link_apply=” link=” link_target=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-28fabg’ admin_preview_bg=”]
14409926_645559165626546_1175174106388872208_o

Rikskort delas ut på liveshower 

Utförande: Showhållaren skriver shownamn, datum och klass på korten för att undvika dubbletter. Showhållaren ger kort till domaren som skriver signatur innan domaren börjar döma klassen. Domaren placerar klassen och ger Rikskort till berättigade hästar. Utställaren skriver själv hästens information på Rikskortet. Rekommenderas att kortet skrivs på så fort som möjligt då Rikskortet är det enda bevis utställaren har för att hästen är berättigad till Riks. Ägaren av Rikskortet ansvarar för att Rikskortet är korrekt ifyllt.

Efter showen skickar showhållaren resultatlistan till Kvalkortsansvarig som vanligt.

Färdig blankett att fylla i kommer att finnas på hemsidan (under bearbetning).

Regler för kvalning på liveshow

För att din liveshow ska vara kvalande till Riks krävs att din show uppfyller följande krav;

·         Showarrangören är medlem i Svenska Modellhästföreningen

·         Showen är utannonserad i Modellhäst Nytt eller på hemsidan modellhastar.se minst 2 veckor före showdatum.

·         Fyra eller fler deltagare på showen är medlemmar i Svenska Modellhästföreningen (minst 3 på plats).

·         Showen behöver ej hållas i Sverige, så länge övriga krav uppfylls.

·         Domare får ej äga häst i klassen domaren skall döma.

·         Showen får inte endast vara öppen enbart för noviser (med undantag för Novisriks och Novisvårshowen, vilka är kvalande).

·         Showerna får vara öppna för segment av modeller, t.ex. Bendables Only, Resins only, enbart minis, etc., ej kvalande är dock shower som till sin helhet endast dömer hästens färg eller är öppen endast för Performance.

Antalet ägare gäller showtillfället, d.v.s. så länge fyra ägare anmäler till showen som helhet så kvalar även mindre utställningar inom utställningen (förutsatt att de uppfyller andra regler för om de skall vara kvalande).

I största möjliga mån skall undvikas att domare tvingas döma klass i vilken häst finns som domaren har gjort om eller som ägs av medlem i domarens familj, endast i undantagsfall skall detta tillåtas. Domaren bör vara en person som är kunnig om såväl modellfel som hästfel, helst även kunnig i den ras som skall dömas. Domaren måste inte vara medlem i Svenska Modellhästföreningen.

Vid tveksamheter rörande om en show är kvalificerande bestämmer kvalansvarige i samråd med riksgruppen och informerar sedan showarrangören om detta.

Hur gör jag för att kvala min liveshow?

Uppfyller din show ovanstående krav så behöver du meddela kvalkortsansvarig och ange följande information:

·         Shownamn

·         Showdatum

·         Hur många Rikskort du behöver till din show (se nedan)

Under showen ska du som showarrangör dela ut Rikskort till samtliga klassdomare, som i sin tur delar ut Rikskort till kvalificerade hästar i klassen (se ”Vilka hästar får ett Rikskort?”) Rikskorten ska beställas hos kvalkortsansvarig@modellhastar.se senast 6 veckor innan showdatum.

Efter din liveshow så sammanställer du, som showarrangör, en resultatlista (kvallista) över alla som kvalat på showen. Denna resultatlista (kvallista) ska skickas till kvalkortsansvarige som bevis över vilka hästar som kvalat på din show.

Färdig blankett att fylla i kommer att finnas på hemsidan.

Vad ska stå på resultatlistan?

·         Shownamn

·         Showarrangör

·         Showdatum

·         Deltagare

Information som krävs på kvalande hästar:

·         Hästens Namn

·         Ras

·         Kön

·         Modell (om omgjord, av vem)

·         Ägare

För att showen ska kunna kvala till ett Riks måste resultaten ha inkommit till kvalansvarige senast sex veckor innan sista anmälningsdagen till Riksutställningen. Inkommer resultatet senare kvalar showen istället för nästkommande kvalperiod.

Om resultat ej inkommit inom 6 månader efter showdatum räknas showen som icke kvalande, det resulterar i att alla Rikskort som delats ut på din liveshow blir ogilltiga.

Hur vet jag hur många Rikskort jag behöver till min show?

Två Rikskort delas ut i varje klass om minst tre modeller deltar i klassen. Vid endast två deltagare i en klass, kvalar bara ettan (champions kvalar alltid).

Du beräknar hur många kort du behöver till din show genom att dubblera antalet klasser som kommer att finnas på showen.

Observera! Hästar kvalar endast i typ- och rasklass. Kvalning gäller ej i specialklasser (t ex färgklass eller enbart för noviser). Championat delas in enligt Riks championsindelning. Vid annan indelning gäller minst 10 deltagare/championat. Vilka hästar får ett Rikskort?

·         Klassvinnare och klasstvåor kvalar och ska därför ha Rikskort. (Vid klass med endast 2 deltagare kvalar endast vinnaren.

·         Modellen måste komma före minst en annan modell för att kvalificera, undantag för att champion och champion reserv resp. Best In Show och Best In Show Reserv alltid kvalar, oavsett om den slagit någon.

·         Hästar kvalar endast i typ- och rasklass. Kvalning gäller ej i specialklasser (t ex färgklass).

Diskvalificerande fel

Har en häst ett diskvalificerande fel så får hästen ej kvala till Riks.

Diskvalificerar

·         En häst med färg som inte är tillåten i en ras skall diskvalificeras från kvalning.

·         En häst med för rasen ej förekommande färg skall diskvalificeras från kvalning, även om färgen är tillåten (se dock undantag för historiskt korrekta färger).

·         Fantasy/Sci fi-hästar får ej ställas ut i vanliga rasklasser och diskvalificeras /då från kvalning/.

Tillåts

·         En häst med färg tillåten men idag icke existerande i rasen, men som har funnits (t.ex. historiskt korrekta färger) får delta på Riks och kan kvala på privat liveshow.

·         Hästar med fastskulpterad utrustning får ställas ut i vanlig rasklass på Riks och kvalar därför.

Vad är kraven för att jag ska få kvala min fotoshow?

För att din fotoshow ska vara kvalande till Riks krävs att din show uppfyller följande krav;

·         Showarrangören är medlem i Svenska Modellhästföreningen

·         Showen är utannonserad i Modellhäst Nytt eller på hemsidan modellhastar.se och är även märkt som kvalande show.

·         Fyra eller fler deltagare på showen är medlemmar i Svenska Modellhästföreningen

·         Showen behöver ej hållas i Sverige, så länge övriga krav uppfylls.

·         Domare får ej äga häst i klassen domaren skall döma.

·         Showen får inte endast vara öppen enbart för noviser (med undantag för Novisfotoshowståget, vilket är kvalande).

·         Showerna får vara öppna för segment av modeller, t.ex. Bendables Only, Resins only, enbart minis, etc., men ej kvalande är dock shower som till sin helhet endast dömer hästens färg, enbart för noviser eller är öppen endast för Performance.

·         Championat med samma namn som rasappendixchampionat måste följa rasappendixindelning (undantag får göras för ras ej ännu införd i rasappendixet). Inget miniantal modeller gäller för att kvala i dessa. Championat som följer rasappendixchampionat får slås ihop och ändå vara kvalande.

·         För championat som ej följer rasappendixchampionat måste minst 10 modeller deltaga i championatet för att championatet skall bli kvalande.

Vid tveksamheter rörande om en show är kvalificerande bestämmer kvalansvarige i samråd med riksgruppen och informerar sedan showarrangören om detta.

Hur gör jag för att kvala min fotoshow?

Uppfyller din show ovanstående krav så behöver du göra följande:

·         Annonsera din fotoshow i MHN eller på hemsidan, gärna båda.

·         Se till att fyra eller fler deltagare på showen är medlemmar i SMHF.

·         Sammanställ en resultatlista över hur det gick på showen och skicka in till kvalkortsansvarig.

Vad ska stå på resultatlistan?

·         Shownamn (”Fotoshow” el. ”Fotoshow för alla raser” etc godtas)

·         Showarrangör

·         Showdatum

·         Championatsindelning (om man inte följer Riksindelningen)

·         Deltagare

Information som krävs på kvalande hästar:

·         Hästens namn

·         Ras

·         Färg

·         Kön

·         Modell

·         Ägare Resultatlista ska skickas till kvalkortsansvarig@modellhastar.se som bevis över vilka hästar som kvalat på din show.

För att showen ska kunna kvala till kommande Riks måste resultaten ha inkommit till kvalansvarige senast sex veckor innan sista anmälningsdagen till Riksutställningen. Inkommer resultatet senare kvalar showen istället för nästkommande kvalperiod.

Om resultat ej inkommit inom 6 månader efter showdatum räknas showen som icke kvalande.

Vilka hästar får ett Rikskort?

·         Champion och Champion reserv kvalar och får alltid Rikskort.

·         Hästar kvalar endast i typ- och rasklass. Kvalning gäller ej i specialklasser (t ex färgklass).

·         Hästen måste vara ägd av en SMHF medlem för att kvala.

·         Modell får bara kvala en gång per fotoshow. (Om hästen vinner både ras-championat och typ-championat (t ex Bendable) på samma fotoshow så kvalar den endast för en vinst.)

Diskvalificerande fel

Har en häst ett diskvalificerande fel så får hästen inte heller något kvalkort – diskvalificeras.

Diskvalificerar

·         En häst med färg som inte är tillåten i en ras skall diskvalificeras från

kvalning.

·         En häst med för rasen ej förekommande färg skall diskvalificeras från kvalning, även om färgen är tillåten (se dock undantag för historiskt korrekta färger).

·         Fantasy/Sci fi-hästar får ej ställas ut i vanliga rasklasser och diskvalificeras då från kvalning.

Tillåts

·         En häst med färg tillåten men icke existerande i rasen idag, men som har funnits (t.ex. historiskt korrekta färger) får delta på Riks och kvalar därför på fotoshow.

·         Hästar med fastskulpterad utrustning får ställas ut i vanlig rasklass på Riks och kvalar därför även på fotoshow.

Kvalning på fotoshow:

Kvalkortsansvarig fyller i all information på Rikskortet.

Dina Rikskort kommer på posten tillsammans med utskick av MHN!

Rikskortsansvarig

Se  Styrelse och Arbetsgrupper

Bilder till din hemsida

Dessa kvalkort får man ladda hem och använda på sina egna webbsidor OM ens häst har erhållit ett kvalkort från SMHF. Det bör tydligt framgå vilken häst som har kvalat.

kvalkort07 kvalkort0708 kvalkort0809 kvalkort0910 kvalkort1011 kvalkort1112 kvalkort12132 Rikskort1314 Rikskort1415 Rikskort1516Rikskort1617 rikskort17-18 


S
Spara
Sp
Spara
[/av_textblock]

[/av_one_full]