Välkommen till Österlen i Skåne lördagen den 13 maj

– Öppna avdelning A Plast och Gummi-modeller (max 30 st/ägare)

– Öppna avdelning B resin, porslin, OSC (max 30 st/ägare)

– OF Plastmodeller (max 10 st/ägare)

– Porslinsshow (max 10/ägare) Showen sponsras av Angelina Svensson

– Performance (max 5 st bidrag/ägare)

Sista anmälningsdag: 1/5 då anmälningsavgiften ska vara betald (kontakta arrangören för kontonummer). Inga efteranmälningar! Arrangör: Patricia Lawson

Anmälan: Anmäl för varje häst namn, ras, kön, modell och om den showas som föl eller vuxen. Ange vilken avdelning hästen tillhör. Modellerna ska vara lappade med startnummer som kommer att fås efter att anmälan har kommit in.

Anmälningsavgift: 300 kr Noviser, 400 kr Övriga

Skicka modeller: Det går bra att skicka modeller. Max 20 modeller totalt/utställare. Arrangören tar inget ansvar för om någon modell skulle gå sönder. Anmäl och skicka i god tid före utställningen. Kontakta arrangören för ev. Frågor.

Donationer emottages tacksamt!

Varmt välkomna!