Välkommen till SMHF´s Novisvårshow den 15/5 – 2021

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19, så kommer Novisvårshowen i år att hållas som en fotoshow.

Tillåtna modeller:

De modeller som får deltaga är:

  • OF i plast. Hit räknas även restaurerade OF´s, ”paint your own test runs” och factory costums.
  • Massproducerade OF av alla material.. Som massproducerat definierar vi allt som är utgivet i utgåvor över 250 exemplar. Till massproducerade räknas exempelvis (men inte uteslutande) North Light, Border Fine Art, Hagen Renaker, Beswick.
  •  Plast och massproducerat omgjort av novisen. Fråga arrangören i god tid om du är osäker på om din modell får vara med.

Maxantal: 20 modeller per utställare.

Rosett kommer att delas ut till Best in Show samt Best in Show Reserv. Vi kommer också att lotta ut ett antal stablemates bland deltagarna.

Anmälan och avgift:

Sista anmälningsdag är den 14/5-2021. Inga efteranmälningar.

Foton skickas till camilla.joensson@gmail.com. Det går bra att använda t.ex google-drive, OneDrive och liknande för att skicka foton.

Glöm inte att både modellens namn, ras, kön, modelltyp och ägare (initialer räcker) måste finnas med i fotots filnamn.

Avgift: I år blir Novisvårshowen gratis

Anmälan samt frågor skickas till:

Camilla Jönsson (camilla.joensson@gmail.com)